Aktualności

Makarony Polskie SA sponsorem I Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Studentów i Doktorantów Nauk Przyrodniczych z cyklu „Człowiek-Żywność-Środowisko”

W dniach 27-28 kwietnia 2017 roku, w Międzynarodowym Centrum Edukacji Ekologicznej w Iwoniczu, odbyła się I Ogólnopolska Konferencja Naukowa Studentów i Doktorantów Nauk Przyrodniczych, zorganizowana przez Uniwersytet Rzeszowski.

Konferencja była pierwszą z cyklu konferencji  „Człowiek-Żywność-Środowisko”.

Zakres tematyczny Konferencji Naukowej dotyczył szeroko pojętej biotechnologii, technologii żywności oraz wpływu środowiska i różnych czynników na zdrowie i funkcjonowanie organizmu ludzkiego.

Konferencja skupiła technologów żywności, a także studentów, którzy wiążą swoją przyszłość z tą dziedziną.

Jednym ze sponsorów wydarzenia była spółka Makarony Polskie SA, która chętnie włączyła się we wsparcie tak ciekawego projektu jakim była kwietniowa konferencja. 


    

    

  

Produkty
Produkty

Makarony Polskie S.A zarejestrowana przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy
KRS pod numerem 0000212001, NIP: 813-32-78-856, REGON: 691674708
Kapitał zakładowy 27 750 213 PLN (wpłacony w całości)

LionTeam.pl