Aktualności

Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 29 czerwca 2017 roku

Zarząd Makarony Polskie Spółka Akcyjna zwołuje na dzień 29 czerwca 2017 roku na godz. 11.00 w siedzibie Spółki w Rzeszowie przy ulicy Podkarpackiej 15a Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (ZWZ).
Produkty
Makarony Polskie S.A zarejestrowana przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy
KRS pod numerem 0000212001, NIP: 813-32-78-856, REGON: 691674708
Kapitał zakładowy 27 750 213 PLN (wpłacony w całości)
LionTeam.pl