Kontakt

Biuro B2B

PRODUKTY MAKARONY POLSKIE 
Witold Żarek 
Dyrektor Zakładu Produkcyjnego w Rzeszowie
tel. (+48 17) 875 30 10
fax (+48 17) 875 30 20
w.zarek@makarony.pl


Produkty
Makarony Polskie S.A zarejestrowana przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy
KRS pod numerem 0000212001, NIP: 813-32-78-856, REGON: 691674708
Kapitał zakładowy 27 750 213 PLN (wpłacony w całości)
LionTeam.pl