Kontakt

Biuro Eksportu


Tomasz Łazarek
Specjalista ds. eksportu
tel. (+48 22) 460 24 27
fax (+48 22) 460 24 01
t.lazarek@mp-trade.pl

Renata Kostowska
Specjalista ds. eksportu
tel. (+48 22) 460 24 17
fax (+48 22) 460 24 01
r.kostowska@mp-trade.pl

Produkty
Produkty

Makarony Polskie S.A zarejestrowana przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy
KRS pod numerem 0000212001, NIP: 813-32-78-856, REGON: 691674708
Kapitał zakładowy 27 750 213 PLN (wpłacony w całości)

LionTeam.pl