Kontakt

Biuro Handlu Nowoczesnego    

              

Małgorzata Szalach
Dyrektor Biura Handlu Nowoczesnego                       
tel. (+48 22) 460 24 00     
fax (+48 22) 460 24 01
m.szalach@makarony.pl
m.szalach@mp-trade.pl

 
Produkty
Produkty

Makarony Polskie S.A zarejestrowana przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy
KRS pod numerem 0000212001, NIP: 813-32-78-856, REGON: 691674708
Kapitał zakładowy 27 750 213 PLN (wpłacony w całości)

LionTeam.pl