Kontakt

Biuro Handlu Nowoczesnego    

              

Małgorzata Szalach
Kierownik ds. Kluczowych Klientów                      
tel. (+48 22) 460 24 00     
fax (+48 22) 460 24 01

m.szalach@makarony.pl
 

 

 
 
Produkty
Makarony Polskie S.A zarejestrowana przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy
KRS pod numerem 0000212001, NIP: 813-32-78-856, REGON: 691674708
Kapitał zakładowy 27 750 213 PLN (wpłacony w całości)
LionTeam.pl