Kontakt

Biuro Handlu Tradycyjnego

Menadżerowie Makroregionów:

Marek Dawicki
Menadżer Makroregionu Zachód
tel. kom. 509 514 498
Tomasz Szlachetka
Menadżer Makroregionu Południe
tel. kom. 501 798 669

Waldemar Sierota
Menadżer Makroregionu Północ
tel. kom. 516 077 071
Produkty
Produkty

Makarony Polskie S.A zarejestrowana przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy
KRS pod numerem 0000212001, NIP: 813-32-78-856, REGON: 691674708
Kapitał zakładowy 27 750 213 PLN (wpłacony w całości)

LionTeam.pl