Kontakt

Biuro Handlu Tradycyjnego
 

Menadżerowie Makroregionów:

Mariusz Dawicki
Menadżer Makroregionu Zachód
tel. kom. 509 029 279
Kamil Tokar
Menadżer Makroregionu Południe
tel. kom. 501 798 669

Waldemar Sierota
Zastępca Dyrektora Sprzedaży ds. HT
tel. kom. 516 077 071

Produkty
Makarony Polskie S.A zarejestrowana przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy
KRS pod numerem 0000212001, NIP: 813-32-78-856, REGON: 691674708
Kapitał zakładowy 27 750 213 PLN (wpłacony w całości)
LionTeam.pl