Kontakt

Biuro Private Label

Dariusz Cylka
Dyrektor Sprzedaży ds. Private Label - Prokurent
tel. (+48 22) 460 24 00
fax (+48 22) 460 24 01
d.cylka@makarony.pl

Edyta Nowak
Kierownik ds. R&D i opakowań w Zespole Private Label 
tel. (+48 22) 460 24 21
fax (+48 22) 460 24 01
e.nowak@makarony.pl


Aleksandra Olik 

Młodszy Kierownik ds. Kluczowych Klientów
tel. (+48 22) 460 24 19
fax (+48 22) 460 24 01
a.olik@makarony.pl

Produkty
Makarony Polskie S.A zarejestrowana przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy
KRS pod numerem 0000212001, NIP: 813-32-78-856, REGON: 691674708
Kapitał zakładowy 27 750 213 PLN (wpłacony w całości)
LionTeam.pl