Kontakt

Zespół Zakupów

Tomasz Krzyżanowski
Kierownik Zespołu ds. Zakupów
tel. (+48 22) 460 24 32
fax (+48 22) 460 24 01
t.krzyzanowski@makarony.pl

Jacek Michno
Zastępca Kierownika Zespołu ds. Zakupów
tel. (+48 17) 875 30 30
fax (+48 17) 875 30 20
j.michno@makarony.pl


Produkty
Makarony Polskie S.A zarejestrowana przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy
KRS pod numerem 0000212001, NIP: 813-32-78-856, REGON: 691674708
Kapitał zakładowy 27 750 213 PLN (wpłacony w całości)
LionTeam.pl