Akcje na giełdzie

Podstawowe informacje
 

Nazwa Makarony Polskie Spółka Akcyjna
Nazwa skrócona Makarony Polskie SA
Rynek notowań główny
Przynależność do sektora branżowego sektor spożywczy
Segment, do którego spółka została zakwalifikowana 50 PLUS
Indeksy, w skład których wchodzą akcje spółki WIG-PLUS, WIG-SPOZYW, WIG-PL, WIG   
Data przystąpienia do Programu Wspierania Płynności wrzesień 2008
Adres ul. Podkarpacka 15A, 35-082 Rzeszów
Telefon (+48 17) 875 30 10
Fax (+48 17) 874 30 20
WWW www.makarony.pl
Email biuro@makarony.pl
Prezes Zenon Daniłowski

 

Indeksy giełdowe


Notowania on-line: 2019-04-23 09:00:00
Kurs aktualny 4.7000 Kurs maksymalny 4.7000
Kurs odniesnienia 4.6200 Kurs minimalny


Nazwa Biezący Min Max Czas
WIG 60925.5100 60779.3100 61004.0800 2019-04-23 14:35:52
WIG Spoż. 3708.1500 3691.0800 3725.9700 2019-04-23
* - dane opóźnione o 15 min
 

 

Produkty
Makarony Polskie S.A zarejestrowana przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy
KRS pod numerem 0000212001, NIP: 813-32-78-856, REGON: 691674708
Kapitał zakładowy 27 750 213 PLN (wpłacony w całości)
LionTeam.pl