Akcje na giełdzie


Prospekt emisyjny | 
ważny do 22 marca 2008 roku

Prospekt emisyjny zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 22 marca 2007 roku.

Pobierz prospekt (PDF) ico_pdf

 Aneksy do prospektu

Pobierz aneks nr 1 (PDF) ico_pdf
Pobierz aneks nr 2 (PDF) ico_pdf
Pobierz aneks nr 3 (PDF) ico_pdf
Produkty
Makarony Polskie S.A zarejestrowana przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy
KRS pod numerem 0000212001, NIP: 813-32-78-856, REGON: 691674708
Kapitał zakładowy 27 750 213 PLN (wpłacony w całości)
REALIZACJA LionTeam.pl