Spółka

Statut Spółki

Pobierz statut_2016 (PDF)ico_pdf
Data wejścia w zycie: 28 czerwca 2016 roku

 

Regulamin Zarządu

Pobierz regulamin (PDF)ico_pdf
Data wejścia w życie: 20 czerwca 2006 roku

 

Regulamin Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Pobierz regulamin (PDF) ico_pdf
Data wejścia w życie: 28 czerwca 2016 roku

 

Regulamin Rady Nadzorczej

Pobierz regulamin (PDF)ico_pdf
Data wejścia w życie: 28 czerwca 2016 roku

 

Produkty
Makarony Polskie S.A zarejestrowana przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy
KRS pod numerem 0000212001, NIP: 813-32-78-856, REGON: 691674708
Kapitał zakładowy 27 750 213 PLN (wpłacony w całości)
REALIZACJA LionTeam.pl