Kalendarium

 

 10.11.2010

 Publikacja raportu za III kwartał 2010

 31.08.2010

 Publikacja raportu za I półrocze 2010

 13.05.2010

 Publikacja raportu za I kwartał 2010

 27.04.2010

 Publikacja raportów rocznych za 2009 rok

 26.02.2010

 Publikacja raportu za IV kwartał 2009

 

 

 

 

Produkty
Makarony Polskie S.A zarejestrowana przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy
KRS pod numerem 0000212001, NIP: 813-32-78-856, REGON: 691674708
Kapitał zakładowy 27 750 213 PLN (wpłacony w całości)
REALIZACJA LionTeam.pl