Kalendarium

 

09.11.2011

Publikacja raportu za III kwartał 2011

31.08.2011

Publikacja raportu za I półrocze 2011

12.05.2011

Publikacja raportu za I kwartał 2011

21.03.2011

Publikacja raportów rocznych za 2010 rok

 

 

 

 

 

 

 

Produkty
Makarony Polskie S.A zarejestrowana przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy
KRS pod numerem 0000212001, NIP: 813-32-78-856, REGON: 691674708
Kapitał zakładowy 27 750 213 PLN (wpłacony w całości)
REALIZACJA LionTeam.pl