Kalendarium 14.11.2012

 Publikacja raportu za III kwartał 2012

 30..08.2012

 Publikacja raportu za I półrocze 2012

 15.05.2012

 Publikacja raportu za I kwartał 2012

 20.03.2011

 Publikacja raportów rocznych za 2011 rok
Produkty
Produkty

Makarony Polskie S.A zarejestrowana przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy
KRS pod numerem 0000212001, NIP: 813-32-78-856, REGON: 691674708
Kapitał zakładowy 27 750 213 PLN (wpłacony w całości)

LionTeam.pl