Kalendarium

 

 

 12.11.2013

 Publikacja raportu za III kwartał 2013

 27.08.2013

 Publikacja raportu za I półrocze 2013

 15.05.2013

 Publikacja raportu za I kwartał 2013

 21.03.2013

 Publikacja raportów rocznych za 2012 rok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produkty
Makarony Polskie S.A zarejestrowana przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy
KRS pod numerem 0000212001, NIP: 813-32-78-856, REGON: 691674708
Kapitał zakładowy 27 750 213 PLN (wpłacony w całości)
REALIZACJA LionTeam.pl