Kalendarium

 

 

 14.11.2014

 Publikacja raportu za III kwartał 2014

 29.08.2014

 Publikacja raportu za I półrocze 2014

 15.05.2014

 Publikacja raportu za I kwartał 2014

 18.03.2014

 Publikacja raportów rocznych za 2013 rok

 

 

 

 

 

 

Produkty
Makarony Polskie S.A zarejestrowana przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy
KRS pod numerem 0000212001, NIP: 813-32-78-856, REGON: 691674708
Kapitał zakładowy 27 750 213 PLN (wpłacony w całości)
LionTeam.pl