Kalendarium

 

 

 16.11.2015

 Publikacja raportu za III kwartał 2015

 27.08.2015

 Publikacja raportu za I półrocze 2015

 14.05.2015

 Publikacja raportu za I kwartał 2015

 23.03.2015

 Publikacja raportów rocznych za 2014 rok

 

 

 

 

Produkty
Makarony Polskie S.A zarejestrowana przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy
KRS pod numerem 0000212001, NIP: 813-32-78-856, REGON: 691674708
Kapitał zakładowy 27 750 213 PLN (wpłacony w całości)
LionTeam.pl