Spółka

Kontakt dla inwestorów 

Katarzyna Wojnowska
Specjalista ds. Administracyjno-Prawnych

tel. (+48 17) 875 30 10
fax. (+48 17) 875 30 20
k.wojnowska@makarony.pl
relacje@makarony.pl

Produkty
Makarony Polskie S.A zarejestrowana przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy
KRS pod numerem 0000212001, NIP: 813-32-78-856, REGON: 691674708
Kapitał zakładowy 27 750 213 PLN (wpłacony w całości)
REALIZACJA LionTeam.pl