Spółka

Ład korporacyjny


Raporty roczne dotyczące stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego

Raporty roczne

Informacja o udziale kobiet i mężczyzn w Zarządzie i Radzie Nadzorczej

Udział kobiet i mężczyzn

Raporty roczne dotyczące stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego

Raporty roczne

Informacja o udziale kobiet i mężczyzn w Zarządzie i Radzie Nadzorczej

Udział kobiet i mężczyzn

Raport CG_2016_01 z dnia 30 maja 2016 roku

Informacja o trwałym niestosowaniu przez Makarony Polskie SA zasady I.Z.1.16, I.Z.1.20, I.Z.2., II.Z.8, II.Z.4, III.Z.3, IV.Z.2, IV.Z.3 oraz V.Z.6 "Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW"

Polityka różnorodności w odniesieniu do władz Spółki i kluczowych menedżerów

Zasady polityki różnorodności w odniesieniu do władz Spółki oraz kluczowych menedżerów

Informacja o udziale kobiet i mężczyzn w Zarządzie i Radzie Nadzorczej

Udział kobiet i mężczyzn

Informacja o udziale kobiet i mężczyzn w Zarządzie i Radzie Nadzorczej

Udział kobiet i mężczyzn

Raport CG_2014_01 z dnia 27 marca 2014 roku

Informacja o trwałym niestosowaniu przez Makarony Polskie SA zasady IV.10 oraz zasady II.1.9A „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW”

Informacja o zasadach zmieniania podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

Zasady zmieniania biegłego rewidenta

Informacja o udziale kobiet i mężczyzn w Zarządzie i Radzie Nadzorczej

Udział kobiet i mężczyzn

Informacja o udziale kobiet i mężczyzn w Zarządzie i Radzie Nadzorczej

Udział kobiet i mężczyzn

Raporty roczne dotyczące stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego

Raporty roczne

Raport CG_2012_01 z dnia 23 lipca 2012 roku

Informacja o odstąpieniu od stosowania zasady II. 2. "Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW" 

Informacja o udziale kobiet i mężczyzn w Zarządzie i Radzie Nadzorczej

Udział kobiet i mężczyzn

Raporty roczne dotyczące stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego

Raporty roczne

Informacja o udziale kobiet i mężczyzn w Zarządzie i Radzie Nadzorczej

Udział kobiet i mężczyzn

Raporty roczne dotyczące stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego

Raporty roczne

Informacja o udziale kobiet i mężczyzn w Zarządzie i Radzie Nadzorczej

Udział kobiet i mężczyz
Produkty
Makarony Polskie S.A zarejestrowana przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy
KRS pod numerem 0000212001, NIP: 813-32-78-856, REGON: 691674708
Kapitał zakładowy 27 750 213 PLN (wpłacony w całości)
REALIZACJA LionTeam.pl