Raporty

Raporty roczne


Skonsolidowany raport roczny RS 2007 z dnia 16 czerwca 2008 r.

RS 2007 z dnia 16 czerwca 2008 r.

Korekta Raportu rocznego R 2007 z dnia 13 czerwca 2008 r.

R 2007 z dnia 13 czerwca 2008 r.

Raport roczny R 2007 z dnia 11 czerwca 2008 r.

R 2007 z dnia 11 czerwca 2008 r.

Raport roczny SA-R 2006 z dnia 28 maja 2007 r.

SA-R 2006 z dnia 28 maja 2007 r.

Produkty
Makarony Polskie S.A zarejestrowana przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy
KRS pod numerem 0000212001, NIP: 813-32-78-856, REGON: 691674708
Kapitał zakładowy 27 750 213 PLN (wpłacony w całości)
REALIZACJA LionTeam.pl