Spółka

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 29 marca 2011 roku

1. Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 29 marca 2011 roku 

Data, miejsce i porządek obrad NWZ (PDF) ico_pdf

 

2. Projekty uchwał, które Zarząd zamierza przedłożyć Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu 
    zwołanemu na dzień 29 marca 2011 roku wraz z uzasadnieniami 

Projekty uchwał NWZ (PDF) ico_pdf

Uzasadnienie do projektów uchwał NWZ (PDF)ico_pdf

3. Informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów z tych akcji

Pobierz informację o liczbie akcji i głosów z tych akcji (PDF) ico_pdf

4. Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika

Pobierz z formularza do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika (PDF) ico_pdf

5. Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

Uchwały podjete przez NWZ (PDF) ico_pdf

Produkty
Makarony Polskie S.A zarejestrowana przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy
KRS pod numerem 0000212001, NIP: 813-32-78-856, REGON: 691674708
Kapitał zakładowy 27 750 213 PLN (wpłacony w całości)
REALIZACJA LionTeam.pl