Spółka

Władze Spółki


Zarząd

Zarząd Spółki działa w składzie jednoosobowym. Funkcję Prezesa Zarządu pełni Zenon Daniłowski.

Rada Nadzorcza

Roman Sobiecki, Marek Rocki, Michał Słomkowski, Samer Elwaziri, Wiesław Wasilewski

Komitet Audytu

Roman Sobiecki, Wiesław Wasilewski, Michał Słomkowski
Produkty
Makarony Polskie S.A zarejestrowana przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy
KRS pod numerem 0000212001, NIP: 813-32-78-856, REGON: 691674708
Kapitał zakładowy 27 750 213 PLN (wpłacony w całości)
REALIZACJA LionTeam.pl