Spółka

Władze Spółki


Zarząd

Zarząd Spółki działa w składzie jednoosobowym. Funkcję Prezesa Zarządu pełni Zenon Daniłowski.

Rada Nadzorcza

Roman Sobiecki, Marek Rocki, Michał Słomkowski, Samer Elwaziri, Wiesław Wasilewski
Produkty
Makarony Polskie S.A zarejestrowana przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy
KRS pod numerem 0000212001, NIP: 813-32-78-856, REGON: 691674708
Kapitał zakładowy 27 750 213 PLN (wpłacony w całości)
LionTeam.pl