Aktualności

Prezes Spółki Makarony Polskie SA uczestnikiem debaty zorganizowanej podczas X Forum Rynku Spożywczego i Handlu

Prezes Spółki Makarony Polskie SA Zenon Daniłowski wziął udział w dyskusji panelowej „Sukcesja i ekspansja – droga od lokalnej firmy do globalnego koncernu”. Debata odbyła się w dniu 6 listopada 2017 roku w ramach X edycji Forum Rynku Spożywczego i Handlu

Makarony Polskie plakatem Andrzeja Pągowskiego uczciły Światowy Dzień Makaronu

Makarony Polskie nawiązały współpracę ze znanym grafikiem z myślą o przekazaniu artystycznej ekspresji na temat makaronów i ich emocjonalnej roli w naszej codzienności.

Raporty bieżące

2017
listopad

Raport bieżący nr 49/2017 z dnia 28 listopada 2017 roku

Informacja o zawarciu przez Spółkę znaczącej umowy z Agencją Rezerw Materiałowych
2017
listopad

Raport bieżący nr 48/2017 z dnia 24 listopada 2017 roku

Spełnienie warunku zawieszającego uruchomienie znaczącej umowy kredytowej zawartej przez Spółkę z bankiem BZ WBK SA
2017
listopad

Raport bieżący nr 47/2017 z dnia 24 listopada 2017 roku

Zawarcie przez spółkę zależną Stoczek Natura Sp. z o.o. umowy o dofinansowanie w ramach działania 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020
Produkty
Makarony Polskie S.A zarejestrowana przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy
KRS pod numerem 0000212001, NIP: 813-32-78-856, REGON: 691674708
Kapitał zakładowy 27 750 213 PLN (wpłacony w całości)
LionTeam.pl