Aktualności

Zapytanie ofertowe nr 10/2019

Wynajem i Zabudowa stoiska na targach ANUGA Köln Niemcy – 05.10.2019 - 09.10.2019

Zapytanie ofertowe nr 09/2019

Wynajem i Zabudowa stoiska na targach Africa Big 7 Johannesburg RPA – 23.06.2019 - 25.06.2019

Raporty bieżące

2019
styczeń

Raport bieżący nr 2/2019 z dnia 28 stycznia 2019 roku

Terminy publikacji raportów okresowych w 2019 roku
2019
styczeń

Raport bieżący nr 1/2019 z dnia 21 stycznia 2019 roku

Zawarcie aneksu do znaczącej umowy kredytowej z Santander Bank Polska SA
2018
lipiec

Raport bieżący nr 23/2018 z dnia 31 lipca 2018 roku

Znaczne pakiety akcji – informacja w trybie art. 69 ustawy o ofercie – nabycie znacznego pakietu akcji
Produkty
Makarony Polskie S.A zarejestrowana przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy
KRS pod numerem 0000212001, NIP: 813-32-78-856, REGON: 691674708
Kapitał zakładowy 27 750 213 PLN (wpłacony w całości)
LionTeam.pl