Raporty bieżące

2015
marzec

Raport bieżący nr 6/2015 z dnia 6 marca 2015 roku

Znaczne pakiety akcji - informacja w trybie art. 69 ustawy o ofercie - nabycie znacznego pakietu akcji
2015
luty

Raport bieżący nr 5/2015 z dnia 13 lutego 2015 roku

Odwołanie prokury
Produkty
Produkty

Makarony Polskie S.A zarejestrowana przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy
KRS pod numerem 0000212001, NIP: 813-32-78-856, REGON: 691674708
Kapitał zakładowy 27 750 213 PLN (wpłacony w całości)

LionTeam.pl