Raporty bieżące

2016
czerwiec

Raport bieżący nr 14/2016 z dnia 30 czerwca 2016 roku

Informacja o postępach w badaniu Spółki przez potencjalnego inwestora
2016
czerwiec

Raport bieżący nr 13/2016 z dnia 29 czerwca 2016 roku

Powołanie osób nadzorujących Makarony Polskie SA
2016
czerwiec

Raport bieżący nr 12/2016 z dnia 29 czerwca 2016 roku

Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Makarony Polskie SA w dniu 28 czerwca 2016 roku
2016
czerwiec

Raport bieżący nr 11/2016 z dnia 28 czerwca 2016 roku

Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Makarony Polskie SA uchwały o wypłacie dywidendy
Produkty
Produkty

Makarony Polskie S.A zarejestrowana przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy
KRS pod numerem 0000212001, NIP: 813-32-78-856, REGON: 691674708
Kapitał zakładowy 27 750 213 PLN (wpłacony w całości)

LionTeam.pl