Raporty bieżące

2017
luty

Raport bieżący nr 7/2017 z dnia 20 lutego 2017 roku

Powiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki dokonanych przez osobę blisko związaną
2017
luty

Raport bieżący nr 6/2017 z dnia 20 lutego 2017 roku

Powiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki dokonanych przez osobę blisko związaną
2017
luty

Raport bieżący nr 5/2017 z dnia 20 lutego 2017 roku

Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki
2017
luty

Raport bieżący nr 4/2017 z dnia 20 lutego 2017 roku

Znaczne pakiety akcji - informacja w trybie art. 69 ustawy o ofercie - zbycie znacznego pakietu akcji
2017
luty

Raport bieżący nr 3/2017 z dnia 16 lutego 2017 roku

Pozytywna ocena wniosku Makarony Polskie SA o dofinansowanie w ramach poddziałania 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne, Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020
2017
luty

Raport bieżący nr 2/2017 z dnia 8 lutego 2017 roku

Zawarcie znaczącej umowy kredytowej z bankiem BZ WBK SA
Produkty
Produkty

Makarony Polskie S.A zarejestrowana przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy
KRS pod numerem 0000212001, NIP: 813-32-78-856, REGON: 691674708
Kapitał zakładowy 27 750 213 PLN (wpłacony w całości)

LionTeam.pl