Aktualności

Makarony Polskie ze znakami Poznaj Dobrą Żywność

Spółka Makarony Polskie otrzymała kolejne znaki POZNAJ DOBRĄ ŻYWNOŚĆ dla produktów: Makarony razowe świderki, Makarony razowe pióra i Makarony razowe spaghetti.

Zapytanie ofertowe Makarony Polskie SA nr 03/RPOWP/2018

Spółka Makarony Polskie SA w siedzibą w Rzeszowie zaprasza do składania ofert w toczącym się postępowaniu ofertowym na wykonanie instalacji elektrycznej w ramach realizacji Zadania 1 Zakup linii do produkcji makaronu wysokobiałkowego walcowanego – cz. II

Zapytanie ofertowe Makarony Polskie SA nr 02/RPOWP/2018

Spółka Makarony Polskie SA w siedzibą w Rzeszowie zaprasza do składania ofert w toczącym się postępowaniu ofertowym na wykonanie instalacji elektrycznej w ramach realizacji Zadania 1 Zakup linii do produkcji makaronu wysokobiałkowego walcowanego – cz. I.

Wizyta delegacji Raya Holding for Technology & Telecommunications

Delegacja Raya Holding for Technology & Telecommunications wzięła udział w szeregu spotkań roboczych z przedstawicielami spółki Makarony Polskie SA.

Raporty bieżące

2018
maj

Raport bieżący nr 9/2018 z dnia 14 maja 2018 roku

Szacunek wybranych danych finansowych za I kwartał 2018 roku
2018
maj

Raport bieżący nr 8/2018 z dnia 11 maja 2018 roku

Sprawozdanie Rady Nadzorczej Makarony Polskie SA za rok obrotowy 2017
2018
maj

Raport bieżący nr 7/2018 z dnia 11 maja 2018 roku

Wniosek Zarządu do Walnego Zgromadzenia o emisję obligacji zamiennych na akcje Spółki, warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego, zmiany statutu Spółki oraz wyłączenie prawa poboru akcji
Produkty
Makarony Polskie S.A zarejestrowana przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy
KRS pod numerem 0000212001, NIP: 813-32-78-856, REGON: 691674708
Kapitał zakładowy 27 750 213 PLN (wpłacony w całości)
LionTeam.pl