Aktualności

Zapytanie ofertowe Makarony Polskie SA nr 10/RPOWP/2018

Zapraszamy do składania ofert w toczącym się postępowaniu ofertowym na dostawę, montaż i uruchomienie drukarki do paczkarki

Zapytanie ofertowe Makarony Polskie SA nr 09/RPOWP/2018

Zapraszamy do składania ofert w toczącym się postępowaniu ofertowym na dostawę, montaż i uruchomienie etykieciarki do paczkarki

Zapytanie ofertowe Makarony Polskie SA nr 08/RPOWP/2018

Zapraszamy do składania ofert w toczącym się postępowaniu ofertowym na dostawę, montaż i uruchomienie podajnika zasypu paczkarki

Zapytanie ofertowe Makarony Polskie SA nr 07/RPOWP/2018

Zapraszamy do składania ofert w toczącym się postępowaniu ofertowym na dostawę, montaż i uruchomienie detektora metalu wyposażonego w automatyczną przelotową wagę kontrolną

Zapytanie ofertowe Makarony Polskie SA nr 03/POIR/CBR/2018

Spółka Makarony Polskie SA w siedzibą w Rzeszowie zaprasza do składania ofert w toczącym się postępowaniu ofertowy na dostawę, nadzór nad montażem i uruchomienie kompletnej linii półprzemysłowej

Zapytanie ofertowe Makarony Polskie SA nr 02/POIR/CBR/2018

Spółka Makarony Polskie SA w siedzibą w Rzeszowie zaprasza do składania ofert w toczącym się postępowaniu ofertowym na dostawę, montaż i uruchomienie systemu składowania i dozowania surowców i dodatków suchych na potrzeby linii półprzemysłowej.

Raporty bieżące

2018
lipiec

Raport bieżący nr 23/2018 z dnia 31 lipca 2018 roku

Znaczne pakiety akcji – informacja w trybie art. 69 ustawy o ofercie – nabycie znacznego pakietu akcji
2018
lipiec

Raport bieżący nr 22/2018 z dnia 16 lipca 2018 roku

Zawarcie aneksu do umowy o dofinansowanie projektu pn. „Wdrożenie wyników prac badawczo-rozwojowych w zakresie żywności funkcjonalnej w firmie Makarony Polskie SA" realizowanego w ramach działania 1.4 Wsparcie MŚP, Regionalnego Programu Operacyjnego Woj
2018
lipiec

Raport bieżący nr 21/2018 z dnia 4 lipca 2018 roku

Zmiana poręczenia spłaty zobowiązań kredytowych w Banku Gospodarstwa Krajowego udzielonego spółce Makarony Polskie SA przez spółkę zależną Stoczek Natura Sp. z o.o.
Produkty
Makarony Polskie S.A zarejestrowana przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy
KRS pod numerem 0000212001, NIP: 813-32-78-856, REGON: 691674708
Kapitał zakładowy 27 750 213 PLN (wpłacony w całości)
LionTeam.pl