Aktualności

Zapytanie ofertowe Makarony Polskie SA nr 06/RPOWP/2018

Spółka Makarony Polskie SA w siedzibą w Rzeszowie zaprasza do składania ofert w toczącym się postępowaniu ofertowym na dostawę, montaż i uruchomienie wagi wielogłowicowej ramach RPO WP.

Zapytanie ofertowe Makarony Polskie SA nr 05/RPOWP/2018

Spółka Makarony Polskie SA w siedzibą w Rzeszowie zaprasza do składania ofert w toczącym się postępowaniu ofertowym na dostawę, montaż i uruchomienie paczkarki do gniazdw ramach RPO WP.

Zapytanie ofertowe Makarony Polskie SA nr 04/RPOWP/2018

Spółka Makarony Polskie SA w siedzibą w Rzeszowie zaprasza do składania ofert w toczącym się postępowaniu ofertowym na dostawę i montaż stalowego podestu pod linię do produkcji gniazd i tagliatelle z balustradami i schodami w ramach RPO WP.

Zapytanie ofertowe Makarony Polskie SA nr 01/POIR/CBR/2018

Spółka Makarony Polskie SA zaprasza do składania ofert w toczącym się postępowaniu ofertowym na roboty budowlane związane z budową budynku węzła mącznego oraz budową chłodni na dodatki płynne w ramach utworzenia CBR Przemysłu Makaronowego.

Prezes Zarządu Makarony Polskie SA prelegentem podczas AGRO FORUM

Dnia 9 czerwca 2016 roku w warszawskim hotelu Marriot odbyło się AGRO FORUM AGROSEC poświęcone problematyce bezpieczeństwa polskiego sektora rolno - spożywczego.

Raporty bieżące

2018
lipiec

Raport bieżący nr 21/2018 z dnia 4 lipca 2018 roku

Zmiana poręczenia spłaty zobowiązań kredytowych w Banku Gospodarstwa Krajowego udzielonego spółce Makarony Polskie SA przez spółkę zależną Stoczek Natura Sp. z o.o.
2018
lipiec

Raport bieżący nr 20/2018 z dnia 4 lipca 2018 roku

Zawarcie znaczących umów kredytowych z Bankiem Gospodarstwa Krajowego
2018
lipiec

Raport bieżący nr 17/2018/K z dnia 3 lipca 2018 roku

Korekta raportu bieżącego nr 17/2018 z dnia 28 czerwca 2018 roku – Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Makarony Polskie SA w dniu 28 czerwca 2018
Produkty
Makarony Polskie S.A zarejestrowana przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy
KRS pod numerem 0000212001, NIP: 813-32-78-856, REGON: 691674708
Kapitał zakładowy 27 750 213 PLN (wpłacony w całości)
LionTeam.pl