Aktualności

Zapytanie ofertowe dot. projektu POPW w ramach działania 1.2. „Internacjonalizacja MŚP”, nabór 2017

Zapraszamy do składania ofert w postępowaniu ofertowym w zakresie usługi doradczej prowadzącej do opracowania Modelu biznesowego związanego z internacjonalizacją działalności firmy Makarony Polskie SA.

Raporty bieżące

2017
lipiec

Raport bieżący nr 29/2017 z dnia 4 lipca 2017 roku

Akcjonariusze posiadający ponad 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Makarony Polskie SA w dniu 29 czerwca 2017 roku
2017
czerwiec

Raport bieżący nr 28/2017 z dnia 30 czerwca 2017 roku

Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Makarony Polskie SA w dniu 29 czerwca 2017
2017
czerwiec

Raport bieżący nr 27/2017 z dnia 29 czerwca 2017 roku

Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Makarony Polskie SA uchwały o wypłacie dywidendy
Produkty
Makarony Polskie S.A zarejestrowana przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy
KRS pod numerem 0000212001, NIP: 813-32-78-856, REGON: 691674708
Kapitał zakładowy 27 750 213 PLN (wpłacony w całości)
LionTeam.pl