Raporty bieżące

2015
lipiec

Raport bieżący nr 21/2015 z dnia 1 lipca 2015 roku

Informacja o udzieleniu przez Stoczek Natura Sp. z o.o. poręczenia spłaty zobowiązań kredytowych spółki Makarony Polskie SA w Banku BGK
2015
lipiec

Raport bieżący nr 20/2015 z dnia 1 lipca 2015 roku

Zawarcie znaczących umów kredytowych z Bankiem Gospodarstwa Krajowego
Produkty
Produkty

Makarony Polskie S.A zarejestrowana przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy
KRS pod numerem 0000212001, NIP: 813-32-78-856, REGON: 691674708
Kapitał zakładowy 27 750 213 PLN (wpłacony w całości)

LionTeam.pl