Aktualności

Międzynarodowe Targi Marki Własnej PLMA 2019

Zapraszamy do odwiedzenia naszego stoiska na Międzynarodowych Targach Marki Własnej PLMA w Amsterdamie w dniach 21-22 maja 2019 roku

Zapytanie ofertowe Makarony Polskie SA nr 01/POIR/CBR/2019

Spółka Makarony Polskie SA w siedzibą w Rzeszowie zaprasza do składania ofert w toczącym się postępowaniu ofertowy na dostawę, montaż i uruchomienie urządzenia do wytwarzania kokardki do linii półprzemysłowej

Prezes spółki Makarony Polskie SA wziął udział w debacie w trakcie Forum Rynku Spożywczego i Handlu

Prezes Spółki Makarony Polskie SA Zenon Daniłowski wziął udział w debacie na dorocznym Forum Rynku Spożywczego i Handlu, która odbyła się w dniach 5–6 listopada br. w warszawskim hotelu Sheraton.

Raporty bieżące

2019
kwiecień

Raport bieżący nr 7/2019 z dnia 17 kwietnia 2019 roku

Rekomendacja wypłaty dywidendy
2019
kwiecień

Raport bieżący nr 6/2019 z dnia 5 kwietnia 2019 roku

Zmiana terminu publikacji raportu rocznego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2018 rok
2019
marzec

Raport bieżący nr 5/2019 z dnia 26 marca 2019 roku

Zawarcie aneksu do umowy o dofinansowanie projektu pn. „Wdrożenie wyników prac badawczo-rozwojowych w zakresie żywności funkcjonalnej w firmie Makarony Polskie SA" realizowanego w ramach działania 1.4 Wsparcie MŚP
Produkty
Makarony Polskie S.A zarejestrowana przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy
KRS pod numerem 0000212001, NIP: 813-32-78-856, REGON: 691674708
Kapitał zakładowy 27 750 213 PLN (wpłacony w całości)
LionTeam.pl