Raporty bieżące

2014
wrzesien

Raport bieżący nr 17/2014 z dnia 8 września 2014 roku

Informacja o zawarciu przez Stoczek Natura Sp. z o.o. aneksu do umowy poręczenia zobowiązań kredytowych spółki Makarony Polskie SA
2014
sierpien

Raport bieżący nr 16/2014 z dnia 1sierpnia 2014 roku

Informacja z GPW o zaakceptowaniu umowy o pełnienie funkcji animatora emitenta
Produkty
Produkty

Makarony Polskie S.A zarejestrowana przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy
KRS pod numerem 0000212001, NIP: 813-32-78-856, REGON: 691674708
Kapitał zakładowy 27 750 213 PLN (wpłacony w całości)

LionTeam.pl