Raporty bieżące

2015
pazdziernik

Raport bieżący nr 28/2015 z dnia 2 października 2015 roku

Zawarcie umowy konsorcjum przez spółkę zależną Stoczek Natura Sp. z o.o.
2015
pazdziernik

Raport bieżący nr 27/2015 z dnia 1 października 2015 roku

Zawarcie znaczącej umowy dostawy z firmą MCG
2015
pazdziernik

Raport bieżący nr 26/2015 z dnia 1 października 2015 roku

Zawarcie znaczących umów dostawy z firmą PHU AGRO Sp. z o.o.
Produkty
Produkty

Makarony Polskie S.A zarejestrowana przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy
KRS pod numerem 0000212001, NIP: 813-32-78-856, REGON: 691674708
Kapitał zakładowy 27 750 213 PLN (wpłacony w całości)

LionTeam.pl