Aktualności

Zapytanie ofertowe Makarony Polskie SA nr 1/RPOWP/2017

Spółka Makarony Polskie SA w siedzibą w Rzeszowie zaprasza do składania ofert w toczącym się postępowaniu ofertowym na dostawę, nadzór nad montażem i uruchomienie kompletnej linii do produkcji makaronu wysokobiałkowego walcowanego

Raporty bieżące

2017
wrzesień

Raport bieżący nr 39/2017 z dnia 26 września 2017 roku

Informacja o wygraniu przez spółkę zależną Stoczek Natura Sp. z o.o. części przetargu ogłoszonego przez Agencję Rezerw Materiałowych
2017
wrzesień

Raport bieżący nr 38/2017 z dnia 21 września 2017 roku

Zawarcie znaczących umów kredytowych z Bankiem Zachodnim WBK
2017
wrzesień

Raport bieżący nr 37/2017 z dnia 8 września 2017 roku

Zawarcie umowy o dofinansowanie projektu pod nazwą „Utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego przy spółce Stoczek Natura Sp. z o.o.” w ramach Działania 2.1 Wsparcia inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój
Produkty
Makarony Polskie S.A zarejestrowana przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy
KRS pod numerem 0000212001, NIP: 813-32-78-856, REGON: 691674708
Kapitał zakładowy 27 750 213 PLN (wpłacony w całości)
LionTeam.pl