Raporty bieżące

2015
lipiec

Raport bieżący nr 22/2015 z dnia 31 lipca 2015 roku

Zmiana znaczącej umowy faktoringowej z BZ WBK Faktor Sp. z o.o.
2015
lipiec

Raport bieżący nr 19/2015k z dnia 13 lipca 2015 roku

Korekta raportu: Akcjonariusze posiadający ponad 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Makarony Polskie SA w dniu 26 czerwca 2015 roku
Produkty
Produkty

Makarony Polskie S.A zarejestrowana przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy
KRS pod numerem 0000212001, NIP: 813-32-78-856, REGON: 691674708
Kapitał zakładowy 27 750 213 PLN (wpłacony w całości)

LionTeam.pl