Aktualności

Międzynarodowe Targi Marki Własnej PLMA 2019

W dniach 21 – 22 maja 2019 roku Nasza firma wzięła udział w targach marek własnych w Amsterdamie. Odbyliśmy spotkania z wieloma partnerami biznesowym, którym serdecznie dziękujemy za odwiedzenie Naszego stoiska.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 18 czerwca 2019 roku

Zarząd Makarony Polskie SA informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 18 czerwca 2019 roku

Raporty bieżące

2019
czerwiec

Raport bieżący nr 13/2019 z dnia 13 czerwca 2019 roku

Znaczne pakiety akcji – informacja w trybie art. 69 ustawy o ofercie – nabycie znacznego pakietu akcji
2019
maj

Raport bieżący nr 12/2019 z dnia 14 maja 2019 roku

Powołanie osoby zarządzającej Makarony Polskie SA
2019
maj

Raport bieżący nr 11/2019 z dnia 14 maja 2019 roku

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Makarony Polskie SA
Produkty
Makarony Polskie S.A zarejestrowana przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy
KRS pod numerem 0000212001, NIP: 813-32-78-856, REGON: 691674708
Kapitał zakładowy 27 750 213 PLN (wpłacony w całości)
REALIZACJA LionTeam.pl