Raporty bieżące

2015
styczeń

Raport bieżący nr 1/2015 z dnia 23 stycznia 2015 roku

Stałe daty przekazywania raportów okresowych w 2015 roku
2014
listopad

Raport bieżący nr 21/2014 z dnia 21 listopada 2014 roku

Znaczne pakiety akcji - informacja w trybie art. 69 ustawy o ofercie - nabycie znacznego pakietu akcji
Produkty
Produkty

Makarony Polskie S.A zarejestrowana przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy
KRS pod numerem 0000212001, NIP: 813-32-78-856, REGON: 691674708
Kapitał zakładowy 27 750 213 PLN (wpłacony w całości)

LionTeam.pl