Raporty bieżące

2014
lipiec

Raport bieżący nr 15/2014 z dnia 23 lipca 2014 roku

Zawarcie umowy o świadczenie usług animatora emitenta na GPW
2014
czerwiec

Raport bieżący nr 14/2014 z dnia 12 czerwca 2014 roku

Powołanie osób nadzorujących Makarony Polskie SA
Produkty
Produkty

Makarony Polskie S.A zarejestrowana przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy
KRS pod numerem 0000212001, NIP: 813-32-78-856, REGON: 691674708
Kapitał zakładowy 27 750 213 PLN (wpłacony w całości)

LionTeam.pl