Aktualności

Zapytanie ofertowe dot. projektu POPW w ramach działania 1.2. „Internacjonalizacja MŚP”, nabór 2017

Zapraszamy do składania ofert w postępowaniu ofertowym w zakresie usługi doradczej prowadzącej do opracowania Modelu biznesowego związanego z internacjonalizacją działalności firmy Makarony Polskie SA.

Raporty bieżące

2017
sierpień

Raport bieżący nr 33/2017 z dnia 16 sierpnia 2017 roku

Informacja o zawarciu przez spółkę zależną Stoczek Natura Sp. z o.o. znaczącej umowy z Agencją Rynku Rolnego
2017
lipiec

Raport bieżący nr 32/2017 z dnia 31 lipca 2017 roku

Zmiana poręczenia spłaty zobowiązań kredytowych w Banku BGK udzielonego spółce Makarony Polskie SA przez spółkę zależną Stoczek Natura Sp. z o.o.
2017
lipiec

Raport bieżący nr 31/2017 z dnia 31 lipca 2017 roku

Zawarcie aneksów do znaczących umów kredytowych z Bankiem Gospodarstwa Krajowego
2017
lipiec

Raport bieżący nr 30/2017 z dnia 25 lipca 2017 roku

Podwyższenie kapitału zakładowego spółki MP Trade Sp. z o.o.
Produkty
Makarony Polskie S.A zarejestrowana przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy
KRS pod numerem 0000212001, NIP: 813-32-78-856, REGON: 691674708
Kapitał zakładowy 27 750 213 PLN (wpłacony w całości)
LionTeam.pl