Raporty bieżące

2015
maj

Raport bieżący nr 15/2015 z dnia 28 maja 2015 roku

Informacja o zawarciu przez Stoczek Natura Sp. z o.o. aneksu do umowy poręczenia zobowiązań kredytowych spółki Makarony Polskie SA
2015
maj

Raport bieżący nr 14/2015 z dnia 26 maja 2015 roku

Sprawozdania Rady Nadzorczej Makarony Polskie SA za rok obrotowy 2014
Produkty
Produkty

Makarony Polskie S.A zarejestrowana przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy
KRS pod numerem 0000212001, NIP: 813-32-78-856, REGON: 691674708
Kapitał zakładowy 27 750 213 PLN (wpłacony w całości)

LionTeam.pl