Aktualności

Zapytanie ofertowe dot. projektu POPW w ramach działania 1.2. „Internacjonalizacja MŚP”, nabór 2017

Zapraszamy do składania ofert w postępowaniu ofertowym w zakresie usługi doradczej prowadzącej do opracowania Modelu biznesowego związanego z internacjonalizacją działalności firmy Makarony Polskie SA.

Prezes Spółki Makarony Polskie SA na Europejskim Forum Gospodarczym

W dniach 10 – 12 maja 2017 roku w Katowicach odbył się IX Europejski Kongres Gospodarczy

Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 29 czerwca 2017 roku

Zarząd Makarony Polskie SA informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 29 czerwca 2017 roku

Raporty bieżące

2017
czerwiec

Raport bieżący nr 26/2017 z dnia 12 czerwca 2017 roku

Informacja o wygraniu przez spółkę zależną Stoczek Natura Sp. z o.o. części przetargu ogłoszonego przez Agencję Rynku Rolnego
2017
czerwiec

Raport bieżący nr 25/2017 z dnia 1 czerwca 2017 roku

Pozytywna ocena wniosku Stoczek Natura Sp. z o.o. o dofinansowanie w ramach działania 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw, Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020
2017
maj

Raport bieżący nr 24/2017 z dnia 30 maja 2017 roku

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Makarony Polskie SA
Produkty
Makarony Polskie S.A zarejestrowana przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy
KRS pod numerem 0000212001, NIP: 813-32-78-856, REGON: 691674708
Kapitał zakładowy 27 750 213 PLN (wpłacony w całości)
LionTeam.pl