Raporty bieżące

2016
styczeń

Raport bieżący nr 1/2016 z dnia 26 stycznia 2016 roku

Stałe daty przekazywania raportów okresowych w 2016 roku
2015
listopad

Raport bieżący nr 29/2015 z dnia 18 listopada 2015 roku

Zawarcie znaczących umów z Grupą Lidl
2015
październik

Raport bieżący nr 28/2015 z dnia 2 października 2015 roku

Zawarcie umowy konsorcjum przez spółkę zależną Stoczek Natura Sp. z o.o.
Produkty
Produkty

Makarony Polskie S.A zarejestrowana przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy
KRS pod numerem 0000212001, NIP: 813-32-78-856, REGON: 691674708
Kapitał zakładowy 27 750 213 PLN (wpłacony w całości)

LionTeam.pl