Raporty bieżące

2017
marzec

Raport bieżący nr 11/2017 z dnia 29 marca 2017 roku

Znaczne pakiety akcji – informacja w trybie art. 69 ustawy o ofercie – zbycie znacznego pakietu akcji
2017
marzec

Raport bieżący nr 10/2017 z dnia 28 marca 2017 roku

Wykaz informacji bieżących i okresowych przekazanych do publikacji wiadomości w okresie objętym roczną informacją okresową za rok obrotowy 2016
2017
marzec

Raport bieżący nr 9/2017 z dnia 24 marca 2017 roku

Zbycie znacznego pakietu akcji Spółki
2017
marzec

Raport bieżący nr 8/2017 z dnia 20 marca 2017 roku

Podjęcie wstępnych rozmów z RAYA Holding for Technology & Telecommunications S.A.E. dotyczących ustalenia zasad współpracy i strategicznego partnerstwa w obszarze potencjalnych działań na rynkach afrykańskich
Produkty
Produkty

Makarony Polskie S.A zarejestrowana przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy
KRS pod numerem 0000212001, NIP: 813-32-78-856, REGON: 691674708
Kapitał zakładowy 27 750 213 PLN (wpłacony w całości)

LionTeam.pl