Aktualności

Wizyta delegacji Raya Holding for Technology & Telecommunications

Delegacja Raya Holding for Technology & Telecommunications wzięła udział w szeregu spotkań roboczych z przedstawicielami spółki Makarony Polskie SA.

Zapytanie ofertowe Makarony Polskie SA nr 1/RPOWP/2018

Spółka Makarony Polskie SA w siedzibą w Rzeszowie zaprasza do składania ofert w toczącym się postępowaniu ofertowym na dostawę, montaż i uruchomienie systemu składowania i dozowania surowców i dodatków suchych, w związku z realizacją projektu

Makarony Polskie plakatem Andrzeja Pągowskiego uczciły Światowy Dzień Makaronu

Makarony Polskie nawiązały współpracę ze znanym grafikiem z myślą o przekazaniu artystycznej ekspresji na temat makaronów i ich emocjonalnej roli w naszej codzienności.

Raporty bieżące

2018
styczeń

Raport bieżący nr 1/2018 z dnia 30 stycznia 2018 roku

Stałe daty przekazywania raportów okresowych w 2018 roku
2017
listopad

Raport bieżący nr 49/2017 z dnia 28 listopada 2017 roku

Informacja o zawarciu przez Spółkę znaczącej umowy z Agencją Rezerw Materiałowych
2017
listopad

Raport bieżący nr 48/2017 z dnia 24 listopada 2017 roku

Spełnienie warunku zawieszającego uruchomienie znaczącej umowy kredytowej zawartej przez Spółkę z bankiem BZ WBK SA
Produkty
Makarony Polskie S.A zarejestrowana przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy
KRS pod numerem 0000212001, NIP: 813-32-78-856, REGON: 691674708
Kapitał zakładowy 27 750 213 PLN (wpłacony w całości)
LionTeam.pl