Aktualności

Wizyta delegacji Raya Holding for Technology & Telecommunications

Delegacja Raya Holding for Technology & Telecommunications wzięła udział w szeregu spotkań roboczych z przedstawicielami spółki Makarony Polskie SA.

Zapytanie ofertowe Makarony Polskie SA nr 1/RPOWP/2018

Spółka Makarony Polskie SA w siedzibą w Rzeszowie zaprasza do składania ofert w toczącym się postępowaniu ofertowym na dostawę, montaż i uruchomienie systemu składowania i dozowania surowców i dodatków suchych, w związku z realizacją projektu

Makarony Polskie plakatem Andrzeja Pągowskiego uczciły Światowy Dzień Makaronu

Makarony Polskie nawiązały współpracę ze znanym grafikiem z myślą o przekazaniu artystycznej ekspresji na temat makaronów i ich emocjonalnej roli w naszej codzienności.

Raporty bieżące

2018
marzec

Raport bieżący nr 3/2018 z dnia 19 marca 2018 roku

Informacja o podjęciu przez spółkę zależną Stoczek Natura Sp. z o.o. decyzji o rezygnacji z realizacji projektu, objętego dofinansowaniem w ramach Działania 2.1 Wsparcia inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny
2018
marzec

Raport bieżący nr 2/2018 z dnia 19 marca 2018 roku

Stanowisko Zarządu Spółki w kwestii polityki podziału zysku netto w latach 2018-2019
2018
styczeń

Raport bieżący nr 1/2018 z dnia 30 stycznia 2018 roku

Stałe daty przekazywania raportów okresowych w 2018 roku
Produkty
Makarony Polskie S.A zarejestrowana przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy
KRS pod numerem 0000212001, NIP: 813-32-78-856, REGON: 691674708
Kapitał zakładowy 27 750 213 PLN (wpłacony w całości)
LionTeam.pl