Aktualności

Makarony Polskie na pikniku u premiera

Makarony Polskie S.A. wzięły udział w pikniku z okazji Dnia Dziecka, zorganizowanym w niedzielę 3 czerwca w ogrodach Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w Warszawie.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Wyniki zapytania ofertowego nr 03/RPOWP/2018 w ramach działania 1.4. Wsparcie MŚP, Poddziałanie 1.4.1. Dotacje bezpośrednie

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Wyniki zapytania ofertowego nr 02/RPOWP/2018 w ramach działania 1.4. Wsparcie MŚP, Poddziałanie 1.4.1. Dotacje bezpośrednie

Dzień Matki i Dziecka - 20 maja 2018 roku

W dniu 20 maja 2018 roku Caritas Diecezji Rzeszowskiej zorganizował z okazji Dnia Matki i Dziecka 25. edycję festynu "Bądźmy Razem". 

Prezes Zarządu Makarony Polskie SA prelegentem podczas AGRO FORUM

Dnia 9 czerwca 2016 roku w warszawskim hotelu Marriot odbyło się AGRO FORUM AGROSEC poświęcone problematyce bezpieczeństwa polskiego sektora rolno - spożywczego.

Raporty bieżące

2018
czerwiec

Raport bieżący nr 12/2018 z dnia 8 czerwca 2018 roku

Zgłoszenie przez Akcjonariusza projektu uchwały w sprawie objętej porządkiem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 28 czerwca 2018 roku
2018
maj

Raport bieżący nr 11/2018 z dnia 30 maja 2018 roku

Potwierdzenie przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju spełnienia warunku wynikającego z zapisów umowy o dofinansowanie projektu „Utworzenie Centrum Badawczo – Rozwojowego Przemysłu Makaronowego przy spółce Makarony Polskie SA”.
2018
maj

Raport bieżący nr 10/2018 z dnia 30 maja 2018 roku

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Makarony Polskie SA
Produkty
Makarony Polskie S.A zarejestrowana przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy
KRS pod numerem 0000212001, NIP: 813-32-78-856, REGON: 691674708
Kapitał zakładowy 27 750 213 PLN (wpłacony w całości)
LionTeam.pl