Aktualności

Zapytanie ofertowe Makarony Polskie SA nr 05/POIR/CBR/2018

Spółka Makarony Polskie SA w siedzibą w Rzeszowie zaprasza do składania ofert w toczącym się postępowaniu ofertowy na dostawę, montaż i uruchomienie systemu dozowania dodatków płynnych na potrzeby linii półprzemysłowej

Zapytanie ofertowe Makarony Polskie SA nr 1/1.4.POPW/2018

Zapraszamy do składania ofert w postępowaniu ofertowym w zakresie przeprowadzenia audytu wzorniczego

Zapytanie ofertowe Makarony Polskie SA nr 20/RPOWP/2018

Zapraszamy do składania ofert w toczącym się postępowaniu ofertowym dostawę, montaż i uruchomienie systemu dozowania dodatków płynnych

Zapytanie ofertowe Makarony Polskie SA nr 19/RPOWP/2018

Zapraszamy do składania ofert w toczącym się postępowaniu ofertowym na dostawę i montaż stalowego podestu pod wagę wielogłowicową z balustradami i schodami

Zapytanie ofertowe Makarony Polskie SA nr 04/POIR/CBR/2018

Spółka Makarony Polskie SA w siedzibą w Rzeszowie zaprasza do składania ofert w toczącym się postępowaniu ofertowy na dostawę, montaż i uruchomienie podsuszacza (trabatto) i suszarni laboratoryjnej

Zapytanie ofertowe Makarony Polskie SA nr 18/RPOWP/2018

Zapraszamy do składania ofert w toczącym się postępowaniu ofertowym na wykonanie instalacji ciepła technologicznego linii w ramach realizacji Zadania 1 Zakup linii do produkcji makaronu wysokobiałkowego walcowanego – cz.II

Raporty bieżące

2018
lipiec

Raport bieżący nr 23/2018 z dnia 31 lipca 2018 roku

Znaczne pakiety akcji – informacja w trybie art. 69 ustawy o ofercie – nabycie znacznego pakietu akcji
2018
lipiec

Raport bieżący nr 22/2018 z dnia 16 lipca 2018 roku

Zawarcie aneksu do umowy o dofinansowanie projektu pn. „Wdrożenie wyników prac badawczo-rozwojowych w zakresie żywności funkcjonalnej w firmie Makarony Polskie SA" realizowanego w ramach działania 1.4 Wsparcie MŚP, Regionalnego Programu Operacyjnego Woj
2018
lipiec

Raport bieżący nr 21/2018 z dnia 4 lipca 2018 roku

Zmiana poręczenia spłaty zobowiązań kredytowych w Banku Gospodarstwa Krajowego udzielonego spółce Makarony Polskie SA przez spółkę zależną Stoczek Natura Sp. z o.o.
Produkty
Makarony Polskie S.A zarejestrowana przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy
KRS pod numerem 0000212001, NIP: 813-32-78-856, REGON: 691674708
Kapitał zakładowy 27 750 213 PLN (wpłacony w całości)
LionTeam.pl