Aktualności

Rozmowa z Michałem Koryckim i Martinem Chiniewiczem

Rozmowa z Michałem Koryckim i Martinem Chiniewiczem, czołową drużyną siatkówki plażowej w Polsce.

Zapytanie ofertowe Makarony Polskie SA nr 02/POIR/CBR/2019

Spółka Makarony Polskie SA w siedzibą w Rzeszowie zaprasza do składania ofert w toczącym się postępowaniu ofertowy dostawę, montaż i uruchomienie urządzenia do oznaczania składu chemicznego w bliskiej podczerwieni NIR (aparatu NIR)

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Wyniki zapytania ofertowego nr 1/1.4.POPW/2019 z dnia 19.06.2019 r. dotyczącego przeprowadzenia audytu wzorniczego u Zamawiającego oraz opracowania strategii wzorniczej w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020

Raporty bieżące

2019
sierpień

Raport bieżący nr 24/2019 z dnia 22 sierpnia 2019 roku

Znaczne pakiety akcji – informacja w trybie art. 69 ustawy o ofercie – nabycie znacznego pakietu akcji
2019
lipiec

Raport bieżący nr 23/2019 z dnia 8 lipca 2019 roku

Udzielenie poręczenia spłaty zobowiązania kredytowego w Banku Gospodarstwa Krajowego spółce Stoczek Natura Sp. z o.o. przez spółkę Makarony Polskie SA
2019
lipiec

Raport bieżący nr 22/2019 z dnia 8 lipca 2019 roku

Zawarcie umów kredytowych przez spółkę zależną Stoczek Natura Sp. z o.o. z Bankiem Gospodarstwa Krajowego
Produkty
Makarony Polskie S.A zarejestrowana przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy
KRS pod numerem 0000212001, NIP: 813-32-78-856, REGON: 691674708
Kapitał zakładowy 27 750 213 PLN (wpłacony w całości)
REALIZACJA LionTeam.pl