Aktualności

Zapytanie ofertowe Makarony Polskie SA nr 16/RPOWP/2018

Zapraszamy do składania ofert w toczącym się postępowaniu ofertowym na wykonanie instalacji sprężonego powietrza linii

Makarony Polskie SA jednym z wystawców w trakcie targów SIAL PARIS 2018

Makarony Polskie SA jednym z wystawców w trakcie targów SIAL PARIS 2018 w dniach 21-25 października 2018 roku

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Wyniki zapytania ofertowego nr 07/RPOWP/2018 w ramach działania 1.4. Wsparcie MŚP, Poddziałanie 1.4.1. Dotacje bezpośrednie

Zapytanie ofertowe Makarony Polskie SA nr 15/RPOWP/2018

Zapraszamy do składania ofert w toczącym się postępowaniu ofertowym na dostawę, montaż i uruchomienie etykieciarki do paczkarki

Zapytanie ofertowe Makarony Polskie SA nr 14/RPOWP/2018

Zapraszamy do składania ofert w toczącym się postępowaniu ofertowym na dostawę, montaż i uruchomienie drukarki do paczkarki

Zapytanie ofertowe Makarony Polskie SA nr 13/RPOWP/2018

Zapraszamy do składania ofert w toczącym się postępowaniu ofertowym na dostawę, montaż i uruchomienie podajnika zasypu paczkarki

Zapytanie ofertowe Makarony Polskie SA nr 12/RPOWP/2018

Zapraszamy do składania ofert w toczącym się postępowaniu ofertowym na wykonanie instalacji ciepła technologicznego linii w ramach realizacji Zadania 1 Zakup linii do produkcji makaronu wysokobiałkowego walcowanego – cz. I.

Zapytanie ofertowe Makarony Polskie SA nr 11/RPOWP/2018

Zapraszamy do składania ofert w toczącym się postępowaniu ofertowym na wykonanie instalacji elektrycznej w ramach realizacji Zad. 1 – cz. III.

Makarony Polskie SA partnerem Forum Ekonomicznego Krynica 2018

Spółka Makarony Polskie SA znalazła się w gronie partnerów XXVIII Forum Ekonomicznego w Krynicy – najważniejszego dorocznego spotkania elit gospodarczych Europy Środkowo-Wschodniej.

Raporty bieżące

2018
lipiec

Raport bieżący nr 23/2018 z dnia 31 lipca 2018 roku

Znaczne pakiety akcji – informacja w trybie art. 69 ustawy o ofercie – nabycie znacznego pakietu akcji
2018
lipiec

Raport bieżący nr 22/2018 z dnia 16 lipca 2018 roku

Zawarcie aneksu do umowy o dofinansowanie projektu pn. „Wdrożenie wyników prac badawczo-rozwojowych w zakresie żywności funkcjonalnej w firmie Makarony Polskie SA" realizowanego w ramach działania 1.4 Wsparcie MŚP, Regionalnego Programu Operacyjnego Woj
2018
lipiec

Raport bieżący nr 21/2018 z dnia 4 lipca 2018 roku

Zmiana poręczenia spłaty zobowiązań kredytowych w Banku Gospodarstwa Krajowego udzielonego spółce Makarony Polskie SA przez spółkę zależną Stoczek Natura Sp. z o.o.
Produkty
Makarony Polskie S.A zarejestrowana przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy
KRS pod numerem 0000212001, NIP: 813-32-78-856, REGON: 691674708
Kapitał zakładowy 27 750 213 PLN (wpłacony w całości)
LionTeam.pl