Raporty bieżące

2016
listopad

Raport bieżący nr 33/2016 z dnia 8 listopada2016 roku

Akcjonariusze posiadający ponad 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Makarony Polskie SA w dniu 3 listopada 2016 roku
2016
listopad

Raport bieżący nr 32/2016 z dnia 4 listopada2016 roku

Rozwiązanie umowy konsorcjum przez spółkę zależną Stoczek Natura Sp. z o.o.
2016
listopad

Raport bieżący nr 31/2016 z dnia 4 listopada2016 roku

Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Makarony Polskie SA w dniu 3 listopada 2016 roku
2016
listopad

Raport bieżący nr 30/2016 z dnia 4 listopada2016 roku

Powołanie członka Rady Nadzorczej Makarony Polskie SA
Produkty
Produkty

Makarony Polskie S.A zarejestrowana przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy
KRS pod numerem 0000212001, NIP: 813-32-78-856, REGON: 691674708
Kapitał zakładowy 27 750 213 PLN (wpłacony w całości)

LionTeam.pl