Raporty bieżące

2017
maj

Raport bieżący nr 23/2017 z dnia 25 maja 2017 roku

Sprawozdanie Rady Nadzorczej Makarony Polskie SA za rok obrotowy 2016
2017
maj

Raport bieżący nr 22/2017 z dnia 24 maja 2017 roku

Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Makarony Polskie SA
2017
maj

Raport bieżący nr 21/2017 z dnia 24 maja 2017 roku

Powołanie osoby zarządzającej Makarony Polskie SA
2017
maj

Raport bieżący nr 20/2017 z dnia 24 maja 2017 roku

Rekomendacja wypłaty dywidendy - ustalenie dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy
Produkty
Produkty

Makarony Polskie S.A zarejestrowana przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy
KRS pod numerem 0000212001, NIP: 813-32-78-856, REGON: 691674708
Kapitał zakładowy 27 750 213 PLN (wpłacony w całości)

LionTeam.pl