Raporty bieżące

2016
październik

Raport bieżący nr 28/2016 z dnia 25 października 2016 roku

Rezygnacja osoby nadzorującej Makarony Polskie SA
2016
październik

Raport bieżący nr 27/2016 z dnia 21 października 2016 roku

Ustalenie nowych warunków handlowych z Grupą Lidl
2016
październik

Raport bieżący nr 26/2016 z dnia 19 października 2016 roku

Znaczne pakiety akcji - informacja w trybie art. 69 ustawy o ofercie - nabycie znacznego pakietu akcji
Produkty
Produkty

Makarony Polskie S.A zarejestrowana przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy
KRS pod numerem 0000212001, NIP: 813-32-78-856, REGON: 691674708
Kapitał zakładowy 27 750 213 PLN (wpłacony w całości)

LionTeam.pl