Aktualności

Zapytanie ofertowe Makarony Polskie SA nr 1/RPOWP/2017

Spółka Makarony Polskie SA w siedzibą w Rzeszowie zaprasza do składania ofert w toczącym się postępowaniu ofertowym na dostawę, nadzór nad montażem i uruchomienie kompletnej linii do produkcji makaronu wysokobiałkowego walcowanego

Prezes Spółki Makarony Polskie SA na Europejskim Forum Gospodarczym

W dniach 10 – 12 maja 2017 roku w Katowicach odbył się IX Europejski Kongres Gospodarczy

Raporty bieżące

2017
wrzesień

Raport bieżący nr 37/2017 z dnia 8 września 2017 roku

Zawarcie umowy o dofinansowanie projektu pod nazwą „Utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego przy spółce Stoczek Natura Sp. z o.o.” w ramach Działania 2.1 Wsparcia inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój
2017
sierpień

Raport bieżący nr 36/2017 z dnia 28 sierpnia 2017 roku

Niedojście do skutku podwyższenia kapitału zakładowego spółki MP Trade Sp. z o.o.
2017
sierpień

Raport bieżący nr 35/2017 z dnia 24 sierpnia 2017 roku

Zawarcie aneksu do umowy o dofinansowanie projektu „Utworzenie Centrum Badawczo – Rozwojowego Przemysłu Makaronowego przy spółce MAKARONY POLSKIE SA”
2017
sierpień

Raport bieżący nr 34/2017 z dnia 23 sierpnia 2017 roku

Zawarcie znaczącej umowy dostawy z firmą CESSI
Produkty
Makarony Polskie S.A zarejestrowana przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy
KRS pod numerem 0000212001, NIP: 813-32-78-856, REGON: 691674708
Kapitał zakładowy 27 750 213 PLN (wpłacony w całości)
LionTeam.pl