Aktualności

Prezes Spółki Makarony Polskie SA na Europejskim Forum Gospodarczym

W dniach 10 – 12 maja 2017 roku w Katowicach odbył się IX Europejski Kongres Gospodarczy

Prezes Zarządu Makarony Polskie SA prelegentem podczas AGRO FORUM

Dnia 9 czerwca 2016 roku w warszawskim hotelu Marriot odbyło się AGRO FORUM AGROSEC poświęcone problematyce bezpieczeństwa polskiego sektora rolno - spożywczego.

Raporty bieżące

2019
kwiecień

Raport bieżący nr 7/2019 z dnia 17 kwietnia 2019 roku

Rekomendacja wypłaty dywidendy
2019
kwiecień

Raport bieżący nr 6/2019 z dnia 5 kwietnia 2019 roku

Zmiana terminu publikacji raportu rocznego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2018 rok
2019
marzec

Raport bieżący nr 5/2019 z dnia 26 marca 2019 roku

Zawarcie aneksu do umowy o dofinansowanie projektu pn. „Wdrożenie wyników prac badawczo-rozwojowych w zakresie żywności funkcjonalnej w firmie Makarony Polskie SA" realizowanego w ramach działania 1.4 Wsparcie MŚP
Produkty
Makarony Polskie S.A zarejestrowana przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy
KRS pod numerem 0000212001, NIP: 813-32-78-856, REGON: 691674708
Kapitał zakładowy 27 750 213 PLN (wpłacony w całości)
LionTeam.pl