Raporty bieżące

2016
lipiec

Raport bieżący nr 17/2016 z dnia 29 lipca 2016 roku

Zawarcie znaczących umów kredytowych z Bankiem Gospodarstwa Krajowego
2016
lipiec

Raport bieżący nr 16/2016 z dnia 20 lipca 2016 roku

Informacja o postępach w badaniu Spółki przez potencjalnego Inwestora
Produkty
Produkty

Makarony Polskie S.A zarejestrowana przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy
KRS pod numerem 0000212001, NIP: 813-32-78-856, REGON: 691674708
Kapitał zakładowy 27 750 213 PLN (wpłacony w całości)

LionTeam.pl