Raporty bieżące

2017
kwiecień

Raport bieżący nr 18/2017 z dnia 20 kwietnia 2017 roku

Zawarcie aneksów do znaczących umów kredytowych z bankiem BZ WBK SA
2017
kwiecień

Raport bieżący nr 17/2017 z dnia 18 kwietnia 2017 roku

Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki
2017
kwiecień

Raport bieżący nr 16/2017 z dnia 13 kwietnia 2017 roku

Informacja o podjęciu decyzji o wycofaniu wniosku o dofinansowanie z procedury ubiegania się o dotację dla projektu pt. „Wzrost poziomu konkurencyjności firmy Makarony Polskie S.A. poprzez wdrożenie wyników prac badawczo-rozwojowych w postaci innowacji
2017
kwiecień

Raport bieżący nr 15/2017 z dnia 5 kwietnia 2017 roku

Znaczne pakiety akcji – informacja w trybie art. 69 ustawy o ofercie – zbycie znacznego pakietu akcji
Produkty
Produkty

Makarony Polskie S.A zarejestrowana przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy
KRS pod numerem 0000212001, NIP: 813-32-78-856, REGON: 691674708
Kapitał zakładowy 27 750 213 PLN (wpłacony w całości)

LionTeam.pl