Aktualności

Zapytanie ofertowe Makarony Polskie SA nr 1/RPOWP/2017

Spółka Makarony Polskie SA w siedzibą w Rzeszowie zaprasza do składania ofert w toczącym się postępowaniu ofertowym na dostawę, nadzór nad montażem i uruchomienie kompletnej linii do produkcji makaronu wysokobiałkowego walcowanego

Prezes Spółki Makarony Polskie SA na Europejskim Forum Gospodarczym

W dniach 10 – 12 maja 2017 roku w Katowicach odbył się IX Europejski Kongres Gospodarczy

Prezes Zarządu Makarony Polskie SA prelegentem podczas AGRO FORUM

Dnia 9 czerwca 2016 roku w warszawskim hotelu Marriot odbyło się AGRO FORUM AGROSEC poświęcone problematyce bezpieczeństwa polskiego sektora rolno - spożywczego.

Raporty bieżące

2018
czerwiec

Raport bieżący nr 12/2018 z dnia 8 czerwca 2018 roku

Zgłoszenie przez Akcjonariusza projektu uchwały w sprawie objętej porządkiem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 28 czerwca 2018 roku
2018
maj

Raport bieżący nr 11/2018 z dnia 30 maja 2018 roku

Potwierdzenie przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju spełnienia warunku wynikającego z zapisów umowy o dofinansowanie projektu „Utworzenie Centrum Badawczo – Rozwojowego Przemysłu Makaronowego przy spółce Makarony Polskie SA”.
2018
maj

Raport bieżący nr 10/2018 z dnia 30 maja 2018 roku

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Makarony Polskie SA
Produkty
Makarony Polskie S.A zarejestrowana przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy
KRS pod numerem 0000212001, NIP: 813-32-78-856, REGON: 691674708
Kapitał zakładowy 27 750 213 PLN (wpłacony w całości)
LionTeam.pl