Raporty bieżące

2016
wrzesień

Raport bieżący nr 22/2016 z dnia 28 września 2016 roku

Wniosek akcjonariusza o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
2016
wrzesień

Raport bieżący nr 21/2016 z dnia 12 września 2016 roku

Znaczne pakiety akcji - informacja w trybie art. 69 ustawy o ofercie - zbycie i nabycie znacznego pakietu akcji
2016
sierpień

Raport bieżący nr 20/2016 z dnia 30 sierpnia 2016 roku

Informacja o zakończeniu negocjacji dot. sprzedaży przez akcjonariusza znaczącego pakietu akcji
Produkty
Produkty

Makarony Polskie S.A zarejestrowana przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy
KRS pod numerem 0000212001, NIP: 813-32-78-856, REGON: 691674708
Kapitał zakładowy 27 750 213 PLN (wpłacony w całości)

LionTeam.pl