Aktualności

Zapytanie ofertowe Makarony Polskie SA nr 1/RPOWP/2017

Spółka Makarony Polskie SA w siedzibą w Rzeszowie zaprasza do składania ofert w toczącym się postępowaniu ofertowym na dostawę, nadzór nad montażem i uruchomienie kompletnej linii do produkcji makaronu wysokobiałkowego walcowanego

Prezes Spółki Makarony Polskie SA na Europejskim Forum Gospodarczym

W dniach 10 – 12 maja 2017 roku w Katowicach odbył się IX Europejski Kongres Gospodarczy

Raporty bieżące

2018
marzec

Raport bieżący nr 4/2018 z dnia 29 marca 2018 roku

Wykaz informacji bieżących i okresowych przekazanych do publikacji wiadomości w okresie objętym roczną informacją okresową za rok obrotowy 2017
2018
marzec

Raport bieżący nr 3/2018 z dnia 19 marca 2018 roku

Informacja o podjęciu przez spółkę zależną Stoczek Natura Sp. z o.o. decyzji o rezygnacji z realizacji projektu, objętego dofinansowaniem w ramach Działania 2.1 Wsparcia inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny
2018
marzec

Raport bieżący nr 2/2018 z dnia 19 marca 2018 roku

Stanowisko Zarządu Spółki w kwestii polityki podziału zysku netto w latach 2018-2019
Produkty
Makarony Polskie S.A zarejestrowana przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy
KRS pod numerem 0000212001, NIP: 813-32-78-856, REGON: 691674708
Kapitał zakładowy 27 750 213 PLN (wpłacony w całości)
LionTeam.pl