Raporty bieżące

2016
czerwiec

Raport bieżący nr 10/2016 z dnia 15 czerwca 2016 roku

Informacja o postępach negocjacji z potencjalnym inwestorem oraz o badaniu Spółki przez potencjalnego inwestora
2016
czerwiec

Raport bieżący nr 9/2016 z dnia 9 czerwca 2016 roku

Pozyskanie przez Spółkę informacji o negocjacjach dot. sprzedaży przez akcjonariusza znaczącego pakietu akcji emitenta oraz zaproszenie do negocjacji z potencjalnym inwestorem
Produkty
Produkty

Makarony Polskie S.A zarejestrowana przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy
KRS pod numerem 0000212001, NIP: 813-32-78-856, REGON: 691674708
Kapitał zakładowy 27 750 213 PLN (wpłacony w całości)

LionTeam.pl