SpółkaStruktura akcjonariatu Spółki (stan na 31 lipca 2018 roku)

Akcjonariusz Akcje w kapitale zakładowym  Głosy w kapitale zakładowym
liczba udział% liczba udział%
Grupa Praska Giełda Spożywcza SA, w tym: 2 311 594 24.99% 2 311 594 24.99%
Praska Giełda Spożywcza SA (dawniej: Agro-Technika SA) 2 050 000 22.16% 2 050 000 22.16%
Zenon Daniłowski 140 000 1.51% 140 000 1.51%
Polskie Smaki Sp. z o.o. 121 594 1.31% 121 594 1.31%
Raya Holding for Technology & Communications S.A.E. w tym: 1 793 406 19.39% 1 793 406 19.39%
Madova Sp. z o.o. 1 793 406 19.39% 1 793 406 19.39%
Elżbieta i Grzegorz Słomkowscy, w tym: 1 183 040 12.79% 1 183 040 12.79%
Z.P.H. „ELPAST” Elżbieta i Grzegorz Słomkowscy s.c. 1 169 750 12.65% 1 169 750 12.65%
Grzegorz Słomkowski 13 290 0.14% 13 290 0.14%
Krzysztof Moska 580 969 6,28% 580 969 6,28%
Pozostali akcjonariusze 3 381 062 36,55%  3 381 062 36,55% 
RAZEM 9 250 071 100.00%  9 250 071 100.00%


 

Kapitał zakładowy Makarony Polskie SA tworzy 9 250 071 akcji, w tym:

    • 3 013 250 akcji serii A, 
    • 1 169 750 akcji serii B, 
    • 3 000 000 akcji serii C, 
    • 1 735 821 akcji serii D, 
    • 331 250 akcji serii E.


Wartość nominalna każdej akcji Makarony Polskie SA wynosi 3 zł.

Produkty
Makarony Polskie S.A zarejestrowana przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy
KRS pod numerem 0000212001, NIP: 813-32-78-856, REGON: 691674708
Kapitał zakładowy 27 750 213 PLN (wpłacony w całości)
REALIZACJA LionTeam.pl