Informacje Finansowe

Dane skonsolidowane
 

Rentowność sprzedaży

 Wskaźnik

2016

2015

 2014  

 2013

 2012

2011 

 2010

zysk netto / przychody ze sprzedaży

4,10%

3,70%

 3,35% 

2,20%

 0,89%

 -1,59%

 -2,11%


Wskaźnik płynności bieżącej (current ratio)

 

 Wskaźnik

2016

2015

 2014

 2013

 2012

2011 

2010

aktywa bieżące/ zobowiązania bieżące

1,16

1,30

 1,07

1,00

0,64

0,91

1,03 

 


Wskaźnik ogólnego zadłużenia

 

 

 

 Wskaźnik

2016

2015

 2014

 2013

 2012

2011 

2010

zobowiązania ogółem/
aktywa ogółem

43,28%

44,18%

46,71%

48,83%

52,77%

58,21%

51,20%

 


Wskaźnik rentowności na aktywach

 

 

 

 Wskaźnik

2016

2015

 2014

 2013

 2012

2011 

2010

zysk netto/ aktywa ogółem

3,97%

3,87%

 3,27%

2,34%

0,91%

-2,35%

2,40%

 


Dane jednostkowe
 

Rentowność sprzedaży

 

 Wskaźnik

2016

2015

 2014 

 2013

 2012

2011 

 2010

zysk netto / przychody ze sprzedaży

4,42%

3,92%

 3,39% 

1,48%

 3,76%

 -4,52%

 0,22%


Wskaźnik płynności bieżącej (current ratio)

 

 

 Wskaźnik

2016

2015

 2014

 2013

 2012

2011 

2010

aktywa bieżące/ zobowiązania bieżące

1,19

1,59

 1,35

1,32

0,79

0,88

1,00

 


Wskaźnik ogólnego zadłużenia

 

 

 

 Wskaźnik

2016

2015

 2014

 2013

 2012

2011

2010

zobowiązania ogółem/
aktywa ogółem

42,43%

43,94%

46,57%

48,25%

48,49%

55,04%

47,50%

 


Wskaźnik rentowności na aktywach

 

 

 

 Wskaźnik

2016

2015

 2014

 2013

 2012

2011 

2010

zysk netto/ aktywa ogółem

4,13%

4,16%

 3,32%

1,64%

4,35%

-5,26%

0,24%

 

Produkty
Makarony Polskie S.A zarejestrowana przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy
KRS pod numerem 0000212001, NIP: 813-32-78-856, REGON: 691674708
Kapitał zakładowy 27 750 213 PLN (wpłacony w całości)
LionTeam.pl