Kalendarium

 09.11.2016

 Publikacja raportu za III kwartał 2016

26.10.2016 - 09.11.2016

 Okres zamknięty
 (30 dni przed publikacją raportu kwartalnego)

 26.08.2016

 Publikacja raportu za I półrocze 2016

26.07.2016 - 26.08.2016

 Okres zamknięty
 (30 dni przed publikacją raportu rocznego)

28.06.2016

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

12.06.2016

Record date

 12.05.2016

 Publikacja raportu za I kwartał 2016

28.04.2016 - 12.05.2016

 Okres zamknięty
 (dwa tygodnie przed publikacją raportu kwartalnego)

 18.03.2016

 Publikacja raportów rocznych za 2015 rok

18.01.2016 - 18.03.2016

 Okres zamknięty
 (dwa miesiące przed publikacją raportu rocznego)

Produkty
Makarony Polskie S.A zarejestrowana przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy
KRS pod numerem 0000212001, NIP: 813-32-78-856, REGON: 691674708
Kapitał zakładowy 27 750 213 PLN (wpłacony w całości)
LionTeam.pl