Kalendarium

 10.11.2017

 Publikacja raportu za III kwartał 2017

11.10.2017 - 10.11.2017

 Okres zamknięty 
 (30 dni przed publikacją raportu kwartalnego)

 25.08.2017

 Publikacja raportu za I półrocze 2017

26.07.2017 - 25.08.2017

 Okres zamknięty 
 (30 dni przed publikacją raportu rocznego)

28.06.2017

 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy  

 12.05.2017

 Publikacja raportu za I kwartał 2017

12.04.2017 - 12.05.2017

 Okres zamknięty 
 (30 dni przed publikacją raportu kwartalnego)

 21.03.2017

 Publikacja raportów rocznych za 2016 rok

19.02.2017 - 21.03.2017

 Okres zamknięty 
 (30 dni przed publikacją raportu rocznego)

Produkty
Makarony Polskie S.A zarejestrowana przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy
KRS pod numerem 0000212001, NIP: 813-32-78-856, REGON: 691674708
Kapitał zakładowy 27 750 213 PLN (wpłacony w całości)
LionTeam.pl