Spółka

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 22 kwietnia 2008 roku

 1. Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 22 kwietnia 2008 roku 

Data, miejsce i porządek obrad NWZ (PDF) ico_pdf

2. Projekty uchwał, które Zarząd zamierza przedłożyć Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu 
    zwołanemu na dzień 22 kwietnia 2008 roku wraz z uzasadnieniami

Pobierz projekty uchwał NWZ (PDF) ico_pdf

Pobierz załącznik do uchwały nr 5 NWZ - plan połączenia (PDF) ico_pdf

Pobierz uzasadnienie do projektów uchwał NWZ (PDF) ico_pdf

Pobierz sprawozdanie Zarządu uzasadniające połączenie (PDF) ico_pdf

3. Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 22 kwietnia 2008 roku

Pobierz uchwały NWZ (PDF) ico_pdf

Produkty
Makarony Polskie S.A zarejestrowana przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy
KRS pod numerem 0000212001, NIP: 813-32-78-856, REGON: 691674708
Kapitał zakładowy 27 750 213 PLN (wpłacony w całości)
REALIZACJA LionTeam.pl